Hem Försvar Ryska övergrepp exponeras på befriad mark – tio tortyranläggningar påträffade – fortsatt uppehåll i offensiven – ny rysk försvarslinje vid Svatove – 800 km2 befriade på Chersonfronten – Wagner uppmanar till gerillaverksamhet i Natoländer