Hem Försvar Ryssland bekräftas sakna ammunition och trupp för storoffensiv – nytt SAMP/T och Patriotluftvärn till Ukraina bekräfats – rysk raffinaderikapcitet ner 17%