Hem Försvar Polisen hjälper Försvarsmakten med insats på Västkusten – kraftig explosion hördes tidigare