Hem Försvar Hur blodigt kan ett förnyat fullt krig Kreml – Ukraina bli? – Ukrainare med biometriska pass kan visumfritt fly till EU och Sverige