Hem Energi Nödströmsystemet och erfarenheter av C-långt strömavbrott