Hem Ekonomi PG Gyllenhammar kritiserar nykapitalismen/nyliberalismen