Hem Ekonomi Profitörer, entrepenörer och digital allemansrätt