Hem Försvar ÖB:s militära råd: Armén stora vinnaren med 33% större brigader och 30% mobiliseringsreserv – men marinen får också en helt ny större ubåtsklass