Hem Bostad Konjunkturläget enskilda sektorer – samtlig partihandel och hela tjänstesektorn negativ – all detaljhandel kraftigt negativ