Hem Ekonomi Wanja är alltjämt en tillgång för alliansen