Hem Försvar Franska Mirage 2000 till Ukraina, men inga Gripen – ryska Svarta Havsflottan har gått till sjöss