Hem Försvar Rysk marinövning och skjutövning i Östersjön – ska bland annat öva minsvepning och ubåtsjakt