Hem Uncategorized Mer än järnmalm på spel för LKAB i spåren av cementkrisen – sällsynta jordartsmetaller och mineralgödsel till en tredjedel av EU