Hem Energi Sveriges CO2-utsläpp minskade med 5% 2022 – men Nordstreamsabotaget räknas som svensk, utsläppen ökar istället 7% – risk för EU-böter