Hem Försvar Vägarna till Bakhmut fria – fortsatt extrema ryska artilleriförluster –