Hem Ekonomi Skogsstyrelsen efter EU-dom: Alla vilda fåglar är nu fridlysta – ska behandlas per enskild individ – stopp för allt skogsbruk – även sannolikt stopp för vindkraft, höghastighetsjärnvägar, motorvägar, bostäder och jordbruk