Hem Ekonomi BLK är lönsammare för Wallenstam än kontor