Hem Försvar Bristen på ryskt pansar gav de lägsta pansarförlusterna under fullskaliga kriget – Ukraina kommer lägga fram fredsplan till Ryssland