Hem Försvar Allvarstid: Försvarsbudgeten höjs – når Natokrav om 2% av BNP 2024