Hem Försvar Fortsatt ukrainsk offensiv öster om Oskil – stora ryska förluster, flera ryska flygplan nedskjutna – terrorbombning av Odesa