Hem Försvar Nato är mer än artikel 5 – förstärker sina medlemmar proaktivt – 40 000 man, 130 stridsflyg och 140 fartyg på plats i Östeuropa