Hem Kultur Sitter i panelseminarium om Göteborg om 400 år nu lördag eftermiddag 14 – 17