Hem Försvar Omfattande flygbombning mot Chersonregionen – skyhöga ryska förluster