Hem Försvar “Katsapen i fält – Ukrainautgåvan” 1/2 – översättning och referat av rysk soldatmanual