Hem Försvar Joint Expeditionary Force ska patrullera Östersjön och Nordatlanten med 20 örlogsfartyg – inklusive två svenska – på grund av hotbilden