Hem Försvar “Ibland är den största bedriften att säga nej” – Transkribering av en vitrysk överstelöjtnants tal till vitryska soldater.