Har du boende eller vill hjälpa ukrainska flyktingar – anmäl dig till Refugees Welcome Stockholm

Jag har fått läsarförfrågningar från läsare med bostadsutrymme om hur man kan göra för att erbjuda detta till ukrainska flyktingar. Det enkla svaret är att Refugees Welcome Stockholm har ett formulär där du kan anmäla om du kan erbjuda bostad, eller annan hjälp. Vänd dig dit.