Försvarsmakten: Fyra ryska stridsflygplan kränkte svenskt luftrum idag

Försvarsmakten meddelar att fyra ryska stridsflygplan kränkte svenskt lutfrum över Östersjön idag. Sverige mötte upp med Gripen-flygplan från incidentberedskapen och fotograferade intrånget.