Detta innebär ett svenskt Natomedlemskap

Nato – Nordatlantpakten – är en ömsesidig defensiv försvarsallians, där medlemsländerna förbinder sig att hjälpa varandra militärt om något land blir angripet på sitt eget territorium norr om kräftans vändkrets. Hur går en svensk Natoanslutning till och vad innebär det för Sverige?