“Ibland är den största bedriften att säga nej” – Transkribering av en vitrysk överstelöjtnants tal till vitryska soldater.

Sakhashchik Valery Stepanovich till de vitryska soldaterna. Detta är en vitryss som talar till andra vitryssar, så med fosterlandet avses Vitryssland.