Hur blodigt kan ett förnyat fullt krig Kreml – Ukraina bli? – Ukrainare med biometriska pass kan visumfritt fly till EU och Sverige

En fråga man kan och bör ställa sig är hur blodigt ett förnyat fullt krig mellan Kremls trupper och Ukraina kan bli. En banal analys kan vara 30 000 – 50 000 döda per månad, eller 5 000 – 10 000 i veckan på vardera sida, baserat på kriget i Nagorno-Karabach coronahösten 2020. Vad gäller flyktingströmmar, så kan ukrainare med moderna biometriska pass visumfritt resa till EU inklusive Sverige och vistas där i tre månader utan att behöva söka asyl.