Hem Försvar Värnpliktsutbildningen kan ge nästan lika mycket betalt som för en anställd K-soldat