Hem Försvar Raffinaderi i brand i Moskva, försåg huvudstaden med ca 40% av bränslet – massiva ryska förluster i striderna