Hem Försvar ÖB:s råd: Ryssland kan angripa andra inklusive Sverige – fokus på integrering med Nato och luftförsvar, samt expeditionära brigader – kriget i Ukraina försenar återväxten, styrs om till sekventiell – avråder från nya orter