Hem Försvar Kriget har blivit existensiellt för Nato och Västs demokratier – saknar försvarsindustri för krigets krav – militär teknik är inte längre högteknologi, utan det civila har passerat och tillverkas i Kina