Hem Försvar Kulmineringspunkt med lägsta ryska förlusterna sedan början av januari – omfattande terrorbombning av Charkiv – brist på rysk artillerilokaliseringsradar