Hem Ekonomi Stigande inflationstakt till 12.0% – även prisökningar utan energi och bolån – socialistregeringen vill prisreglera livsmedelshandeln och skapa brist