Hem Försvar “Katsapen i fält – Ukrainautgåvan” 2/2 – översättning och referat av rysk soldatmanual