Hem Försvar Rättelse: ÖB:s kompletta uttalanden om att sluta ställa frågor och gå hem och börja jobba med totalförsvar – bemanning av Natostaber kommer leda till prioriteringar