Hem Energi Polen ska öka sin försvarsbudget till 5% av BNP – bygget av tolv kärnreaktorer planeras