Så låter den ryska propagandan – rubriker från ryska statskontrollerade nyhetsmedia

edan följer ett antal rubriker från ryska statskontrollerade media. Dessa är propaganda, men exempel på hur konflikten vinklas av ryska staten kontra ryska folket. Kom ihåg att varje bra lögn tar avstamp i något som är ganska sant. Sedan vinklas förstås själva artikelinnehållet ännu mer.