Lägesrapport: Ytterligare 7 000 ryska soldater till Ukrainas gräns – ingen reträtt – ökad telekrigföring och GPS-störningar – amerikanska plan vänder bort från Ukraina – ryskt stridsflyg nära krocka med amerikanskt spaningsplan

Morgonens säkerhetspolitiska lägesrapport blir relativt kort. Det är nu helt uppenbart att Kreml som väntat ljög om tillbakadragandet. Istället ska ytterligare 7 000 ryska soldater tillkommit till gränsområdena mot Ukraina och det pågår inte någon rysk reträtt. Telekrigföringen mot Ukraina tilltar vilket syns på allt fler GPS-störningar på flygrutter enligt flygradartjänsterna. Två amerikanska militära flygplan har vänt bort från innan ukraina gränsen och flyger hem igen. Ryskt stridsflyg ska flugit extremt nära en amerikansk P-8 spaningsplan över Medelhavet och riskerat en krock. Ukrainska civila hamstrar ammunition och förbereder sig på gerillakrig mot en rysk angripare.