Hem Teknik Kommentarsindenteringen åtgärdad – nu läsbart på mobil