Hem Ekonomi Köpsignal i OMXS30, Toronto ner i neutral